Digital vira

LVS har tagit fram en lösning för att spela vira på nätet.
Spelet sker i en app som startas via denna hemsida.
Appen kommunicerar i sin tur med en server.

När man startar appen laddas en fil till webläsaren, där den kompileras.
Allt detta sker i en ’sandbox’, och skall vara tryggt –> skall inte kunna orsaka någon skada på er maskin.

För utbildningssyfte och provspels ändamål kan man nå appen via en speciell utbildningssida som är lösenordsskyddad.

För reguljärt spel krävs för närvarande konto som styrelsemedlem.