Välkommen till Linköpings Virasällskaps hemsida!

Donera till LVS och virApp
50% till föreningen, 50% till utvecklare och serverägare.
Med ett swish kan man stödja LVS samt VirApp utveckling och miljö!

Linköpings Virasällskap – LVS – grundades 14/1 2019 med avsikt att utöva och främja Kortspelet Vira.

Denna hemsida presenterar publikt övergripande information om kortspelet Vira och om Linköpings Virasällskaps aktiviteter.

Den innehåller också information avsedd endast för medlemmar.

Aktuellt

Stockholms Wirasällskap anordnade spel på Wira bruk 10/6. LVS var representerat.

Stockholms Wirasällskap meddelar att SM 2023 kommer att hållas 11-12 november i Stockholm.

Se vidare på Stockhols Wirasällskaps hemsida för dessa event.

Tyvärr blir det inget Stångåslag i Linköping i september, intresset visade sig vara för svalt.


I avsikt att främja kortspelet Vira i Linköping arrangerar vi öppna spelkvällar i Linköping, då oftast i Filbyter Bridge’s lokaler. Klicka på länken för att se inbjudanspamfletten. Där finns också kontaktinfo.

Nästa spelkväll: TBD

Resultat från spelkvällar

LVS arrangerar och deltar i olika event i virasverige, se våra event!

Wikipedia kan du läsa mera om vira.

Hos Stockholms Wirasällskap kan du läsa om spelregler för vira och lite om budgivningen.

Linköpings Virasällskaps budtabell hittar du här