För-SM 2019

Linköpings virasällskap anordnade För-SM den 7 maj kl 18-22 i Filbyter Bridge spellokal, Linköping. 

Det var 9 deltagare och tävlingen spelades på tre bord. Vi spelade fyra ronder enligt en fix lottning så alla fick möta alla vilket var väldigt trevligt. Fix lottning innebär att man lottade plats i första omgången och sedan var det ett färdigt schema hur man sedan skulle flytta. Vi spelade också om bästa klubb genom att ta summan av placeringarna för de två bäst placerade spelarna, och lägst summa vinner. Jönköping blev 1:a och 4:a och de vann klubbtävlingen på 5 poäng.

Resultat

  1. Bengt Green
  2. Stefan Brus
  3. Lars Nielsen   

Högsta bud: Erik Bergman, Vira i färg

Klubbtävling Resultat

  1. Jönköping 5
  2. Linköping 8
    Stockholm 8