Svenska Viracupen

Svenska Viracupen är tänk att vara en tour för svenska viraspelare.

Fortfarande på planeringsstadiet och utan utarbetat regelverk.

Tänkta deltävlingar är

  • Påskviran i Linköping arrangerad av Linköpings Virasällskap
  • Karoliner Cup i Trelleborg, arrangerad av Viraklubben Sydgöken
  • Tävlingen på Vira bruk, arrangerad av Stockholms Wirasällskap